Ammattitaidon kaksi ulottuvuutta

22.02.2024

Sana ammattitaito kuulostaa korvissani hyvältä. Sanoessani sanan ääneen ryhtini kohoaa ja tunnen positiivista ylpeyttä.

Mitä kaikkea ammattitaito on? 

Mistä asioista ja osaamisista ammattitaitomme koostuu? 

Miten kokemuksemme ammattitaidosta näkyy työhyvinvoinnissamme?

Vertikaalinen ammattitaito on substanssiosaamista

Ammattitaidon käsitteen voi jakaa kahteen ulottuvuuteen, vertikaaliseen ja horisontaaliseen ammattitaitoon. Vertikaalinen ammattitaito on oman alamme substanssiosaamista. Se on alamme koulutuksen sekä työkokemuksen tuomia tietoja ja taitoja, osaamista, joka on kertynyt meille työuramme aikana. Se on myös ammattimme harjoittamisen yhä syvenevää tietoa sekä hiljaista tietoa. Vertikaalinen ammattitaito on työarkemme "hyvää rutiinia" Vertikaalisen ammattitaidon pakkiin kertyy työuran aikana työkaluja, keinoja ja vaihtoehtoja oman työn tekemiseen.

Horisontaalinen ammattitaito on 

kykyämme olla suhteessa

Horisontaalinen ammattitaito taas on kykyämme olla suhteessa niin itseemme kuin kanssaihmisiin. Se on vuorovaikutuksen taitoa, kykyämme ja tapaamme toimia yhdessä toistemme kanssa, tapaamme ilmaista ajatuksiamme, kohdata, kannatella ja käsitellä omia ja toistemme tunteita sekä kykyämme kuunnella ja ottaa toisia huomioon. Horisontaalisen ammattitaidon pakissa on myös myötätunnon ja ymmärryksen kykyä, ehkäpä viisauttakin. Se on myös avoimuutta ja kykyä arvostaa toistemme ammattitaidon ulottuvuuksia ja oppia niistä.

Työelämä haastaa ammattitaitomme kokemusta

Saatamme olla jopa päivittäin uuden ammattitaidon vertikaaliseen ulottuvuuteen kuuluvan oppimisen ja osaamisen tarpeen äärellä. Ja ihan joka päivä myös horisontaalinen ulottuvuus on elämässämme läsnä kun olemme suhteessa vähintäänkin itseemme, mutta usein myös isoon joukkoon kanssaihmisiä.

Ulottuvuudet näkyvät työarjessa yksinkertaistaen vaikkapa näin: aamupäivällä on otettava haltuun uusi sähköinen järjestelmä tai sen päivitys. Iltapäivään sattuu palaveri, jossa yhteinen sävel muiden osallistujien kanssa ei löydykään, ihmisten välillä on jännitteitä ja asiat eivät etene. Kuulostaako tutulta?

Kuvatun kaltainen työpäivä saattaa horjuttaa niin vertikaalisen kuin horisontaalisen tason osaamisen kokemustamme. Yksittäiset kuvatun kaltaiset päivät ovat meille vielä ok, perusmeininkiä. Mutta entä jos tämäntyyppiset kokemukset ja työpäivät toistuvat tai niitä kertyy tietylle ajanjaksolle runsaasti? Sillä saattaa olla merkittävääkin vaikutusta työhyvinvointimme ja ehkä myös ammattitaitomme kokemukseen.

Ammattitaidon kokemuksen ja työhyvinvoinnin 

välillä on yhteys

Ammattitaidon ja osaamisen kokemuksella on yhteys työhyvinvointiin. Oman ulottuvuutensa työhyvinvointiimme tuovat myös mm. työn määrä, kokemus siihen vaikuttamisen mahdollisuudesta, fyysinen työympäristö, työyhteisömme toimintakulttuuri, oma henkilökohtainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointimme ja suhteemme läheisiin ja perheeseen.

Horisontaalinen ammattitaitomme voi kannatella meitä niinä päivinä kun vertikaalinen ammattitaitomme on koetuksella jatkuvan uuden tiedon omaksumisen keskellä. Kompensoiva vaikutus voi olla myös toisin päin. Aika harva (ehkä ei kukaan?) myöskään pärjää työelämässä vain toisen ammattitaidon ulottuvuuden varassa. Stressillä ja kiireellä on ammattitaitomme ulottuvuuksiin oma, joskus merkittäväkin vaikutuksensa.

Vaikka vaihtaisimme alaa, horisontaalinen ammattitaito seuraa mukanamme. Se, että kuuntelemme keskittyneesti työkaveriamme, otamme vastaan hänen ehdotuksensa tyrmäämättä jatkaen omalla ajatuksellamme yhteistä ajattelua, pyrimme ymmärtämään häntä, autamme häntä, tulemme itse autetuksi - nämä kyvyt ovat ammattitaitosi rakennuspalikoita, jotka ovat siirrettävissä työyhteisöstä toiseen ja kaikkialle sen ulkopuolelle. Siksi juuri tämän ammattitaidon osan vahvistaminen on tärkeää monin eri tavoin.

Työnohjaus ammattitaidon vahvistajana

Työnohjaus on yksi hyvä keino vahvistaa horisontaalista ammattitaitoamme ja pitää huolta työhyvinvoinnistamme. Vaikutus säteilee myös ammattitaitomme vertikaaliseen ulottuvuuteen. Luottamuksellinen ammatillinen keskustelu vahvistaa voimavaroja, avaa uusia näkökulmia, auttaa sinua niiden kykyjen vahvistamisessa, joita tarvitset (työ)elämässäsi joka päivä. Työnohjaus on tuki myös silloin kun uskosi ammattitaitoosi on koetuksella. Se auttaa sinua työelämäsi polulla niin myötä- kuin vastamäessä.

Katja Tuulari


Tämä blogiteksti on saanut inspiraationsa työnohjaajaopinnoissani vastaan tulleesta ammattitaidon kahden ulottuvuuden esitystavasta, joka pohjautuu Jyväskylän yliopiston psykologian lehtorin Aarno Laitilan tutkimukseen perheterapeuttisen prosessin ammattitaidon ulottuvuuksista. 

Poiketen alkuperäisestä, olen yleistänyt ja laajentanut ammattitaidon kahden ulottuvuuden tarkastelun koskemaan mitä tahansa ammattialaa ja sen ammattitaitoa.


Linkki alkuperäiseen artikkeliin: Aarno Laitila Dimension of Expertise in Family Therapeutic Process 


Tämän blogin kirjoittajalle työelämän hyvinvointi on sydämen asia.

Haluatko jutella lisää? Ota yhteyttä, täällä olen, Sinua ja työyhteisöäsi varten!