Katja

Työnohjauspalvelut Tukenasi on yhtä kuin minä ja kertynyt osaamiseni. Tutustutaan!

Yhden naisen yrityksessä minä ja tarina kietoutuvat. 

Olen 1970-luvulla syntynyt ja keski-iän syvässä meressä jo hyvän aikaa uiskennellut, paljon elämänkokemusta omaava lapualaissyntyinen ja Lapualla asuva nainen. Olen aviopuoliso ja 6-lapsisen uusperheen vanhempi. 1990 -luvun vietin Tampereella opiskellen ja töitä tehden kunnes sain kutsun tulla töihin kotipaikkakunnalleni. Erilaisten elämänvaiheiden myötä elämä juurtui tänne Etelä-Pohjanmaan sydämeen.

Olen ollut aina halukas kouluttautumaan ja uuden oppiminen sytyttää edelleen. Olen ollut myös yksinpärjäämiseen taipuvainen, kunnes lopulta oppinut avun pyytämisen ja saamisen ilon. Yhdessä olemme enemmän! Elämä ei ole aina mennyt "kuin silkkiä vaan", ja ammennan monista haastavista ja vaikeistakin elämänkokemuksistani myös työnohjaajan työhöni ja ihmisten kohtaamiseen.

Työelämää on takana 38 vuotta, josta 35 vuotta opetuksen, kasvatuksen, koulutuksen musiikin työkentällä. Esihenkilötyön kokemusta on kertynyt yhteensä 13 vuoden ajan. Vapaa-ajalla tuen lasteni harrastuksia kuskailemalla ja tekemällä talkootöitä heidän urheiluseuroilleen. Lukeminen on rakas harrastus, ja ilman kirjoja en olisi minä. Musiikki on kulkenut elämässäni isona juonteena aina. Olen sellainen "biisien tekstien mukana kasvanut". Kynäkin taitaa pysyä kädessäni ihan hyvin ja tykkään ajatella kirjoittamalla. 

Olen parhaillaan opintovapaalla Lapuan musiikkiopiston rehtorin työstä. Opintovapaani olen käyttänyt työnohjaajaopintojeni loppuun saattamiseen, yritystoimintani valmisteluun ja aloittamiseen sekä NLP- ja markkinointiopintoihin. 

Minua on johtanut työnohjaus- ja koulutuspalveluyrityksen perustamiseen halu:

 • olla työelämän tukena koko tähän asti kertyneellä koulutuksen, työelämän ja elämän tuomalla ymmärryksellä 

 • olla aktiivisena toimijana suomalaisen työelämän hyvinvoinnin ja dialogisen keskustelun edistämisessä

 • olla omassa työelämässäni kunnioittavan vuorovaikutuksen voiman ytimessä 

 • nauttia kahdensuuntaisesta matkasta, jossa ohjaaja/kouluttaja oppii yhtälailla ohjattaviltaan/koulutettaviltaan

Työnohjaajaopinnoissa olen huomannut miten kaikki tähänastinen opittu ja koettu kietoutuu merkillisellä tavalla. Ajattelen ihmisen olevan kokonaisuus, epätäydellinen ja sellaisena juuri hyvä. Rakentavan keskustelun ja kuuntelun juuret ovat lapsuuskodissani. Tunnistan myös kärsimyksen, jota olen kokenut jääräpäisissä ja kuuntelemattomissa vuorovaikutustilanteissa elämäni varrella. Yliopisto-opintojeni alussa ymmärsin, että elämänkatsomukseni on humanistinen ja tiedekuntani valinta oli sen mukainen. Laulunopettaja -opinnoissa ihastuin kokonaisvaltaiseen, holistiseen ihmiskäsitykseen. Kun mietin pitkää laulunopettajan uraani, minua on lopultakin aina eniten kiinnostanut oppilaiden rohkaistuminen, kasvaminen, kokonaisvaltainen hyvinvoinnin muutos kuin itse timanttiin hiottu äänenkoulutus. Kokonaisvaltainen näkemys ohjaa myös työnohjaajan työtäni.

Siksipä kai olen tässä, yritykseni ja palveluideni kanssa Sinua varten. Tämä polku tuntuu oikealta jatkeelta työelämälleni. 

Ohjaajana olen

 • keskittyvä
 • kuunteleva
 • oivaltava
 • luova
 • kehittyvä
 • läsnäoleva
 • maanläheinen 
 • helposti lähestyttävä


Ohjattavani ovat tähän mennessä olleet mm. seuraavilta aloilta:

 • tekninen

 • sote

 • kasvatus- ja opetus

 • media

 • taideala

 • hallintopalvelut

 • esihenkilöt


Koulutukseni:

 • Voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry) Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto/Dialogic Oy 

 • NLP Practitioner Ihmiseksi rakastettu Oy 

 • Erätauko -ohjaaja (perus- ja jatkokoulutukset) Sivis 2023

 • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2022 MIF: palvelumuotoilu, tuotekehitystyö (tuote, palvelu, toimintamalli) ja projektinhallinta

 • FM musiikkikasvatus 2015 Jyväskylän yliopisto

 • FM taiteen tutkimus 2005 Tampereen yliopisto

 • Musiikkipedagogi AMK 2005 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

 • opetushallinnon tutkinto 2001 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

 • musiikinohjaaja 1998 Tampereen konservatorio

 • c-kanttori 1994 Tampereen konservatorio


Meneillään olevat koulutukset:

 • Markkinoinnin perusteet SEAMK Jatkuvan oppimisen palvelut (valmistuu 05/2024)

 • NLP Master Practitioner Ihmiseksi rakastettu Oy (valmistuu 12/2024)


Työkokemusta 38 vuoden ajalta:

 • yrittäjänä 2023-

 • esihenkilönä v. 2001-2003 sekä v. 2013-

 • esiintyjänä v. 1992-

 • opetusalalla v. 1987-

 • palvelualalla v. 1985-91


Erityinen osaamiseni

 • vuorovaikutuksen ja kuuntelemisen taito

 • ihmisen kohtaamisen taito

 • kokonaisuuksien hahmottamisen taito

 • projektinhallinta

 • kehittämisosaaminen

 • kirjallinen ja suullinen ilmaisu

 • työkalupakissa keskittymisen ja rentoutumisen menetelmiä


Jäsenyydet:

 • Suomen työnohjaajat STOry opiskelijajäsen

 • Suomen yrittäjät ry:n jäsen / Lapuan Yrittäjät ry:n jäsen

 • poliittisesti sitoutumaton