Erätauko -dialogien ohjaus

Erätauko on Sitran kehittämä menetelmä yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. Se soveltuu käytettäväksi silloin, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä yhteen.

Erätauko-keskusteluun kutsutaan joukko erilaisia ihmisiä mahdollisimman moniäänisen keskustelun aikaan saamiseksi.

Erätauko-menetelmällä pyritään:

  • keskustelua kaipaavan aiheen parempaan ymmärtämiseen

  • aiheen monipuoliseen pohdintaan ennen päätöksentekoa

  • toistemme ja itsemme syvään ymmärtämiseen

  • erilaisten ihmisten tasavertaiseen kohtaamiseen

  • luottamuksen rakentamiseen

Erätauko-menetelmällä ei pyritä:

  • yksimielisyyteen
  • nopeisiin ratkaisuihin

Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Miten:

  • ohjatun rakentavan ja tasavertaisen dialogisen keskustelun tai keskustelujen sarjan avulla

Milloin:

  • neuvottelun tai päätöksenteon osana tai prosessien aluksi
  • kun on tarve saada kuulla ja ymmärtää paremmin esimerkiksi erilaisten ihmisten näkemyksiä, itse aihetta tai toimintaympäristöä

Onko Sinulla tai organisaatiollasi tarve saattaa yhteen erilaisia ihmisiä keskustelemaan ajankohtaisesta asiasta? Tulen mielelläni ohjaamaan Erätauko-keskustelua juuri teille.

Lue lisää Erätauko -menetelmästä:

Lue lisää muista palveluistani: