Kehittämispalvelut

Tutustu Työnohjauspalvelut Tukenasi tarjoamiin koulutus- ja kehittämispalveluihin ja valitse juuri Sinulle tai työyhteisöllesi/organisaatiollesi sopiva palvelu:   

Onko työyhteisössäsi alkamassa tai meneillään iso muutos tai prosessi? Tarvitseeko työyhteisösi työnohjauksen tai koulutuksen lisäksi tai sijaan hiukan erilaista lähestymistapaa?

Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittämiseen voi sopia myös koulutusta, työnohjauksellista otetta ja prosessikonsultointia yhdistävä työskentelytapa.

Sopiva palveluni voi tällöin olla ohjauksellinen prosessikonsultointi tai palvelumuotoilua sisältävä konsepti, johon koulutukseni ja työkokemukseni tuo osaamisen.

Voin auttaa mikäli työyhteisössänne tai organisaatiollanne on tarvetta mm. seuraavanlaiseen kehittämisapuun:

  • toimintakulttuurin kehittäminen

  • erilaisten muutos- ja kehittämisprosessien ohjaaminen

  • proaktiivinen tuotteen, palvelun (palvelupolun) tai toimintamallin kehittäminen

  • organisaation tai asiakkaan tarpeiden mukainen kehittäminen

  • organisaation toiminnan, palvelujen ja henkilöstön kehittäminen

  • uusien toimintamallien kehittäminen edellisten pohjalta

  • kehittämisen vaihtoehtoisten näkökulmien pohtiminen organisaation ulkopuolista apua käyttäen

voin olla apunanne em. kehitystyön ideoinnissa ja suunnittelussa. Palvelumuotoilun voi myös yhdistää prosessikonsultointiin yhtenä osana.

Keskustellaan, kartoitetaan tilannetta ja pohditaan yhdessä millainen kokonaisuus palvelisi juuri Teidän organisaatiotanne tai yritystänne parhaiten.